Tervetuloa Suomen Kodály-seuran sivuille

Zoltán Kodály - säveltäjä, musiikkitieteilijä sekä kielen ja kansanperinteen tutkija – lukeutuu 1900-luvun merkittävimpien eurooppalaisten kulttuuri- ja taidepersoonien joukkoon.
Parhaiten hänet tunnetaan säveltäjänä ja musiikkikasvatuksen kehittäjänä.
 
Suomen Kodály-seuran tarkoitus on vaalia Zoltán Kodályn henkistä perintöä, keskiössä musiikkikasvatus ja -koulutus. Toiminta kumpuaa Zoltán Kodályn siteeratuimmasta lauseesta: ”Musiikki kuuluu kaikille.” Niinpä yhdistys haluaa, omalta osaltaan, olla tukemassa ja rakentamassa maamme musiikkikasvatusta, toteuttaa musiikkiesityksiä ja edistää musiikkiesitysten saavutettavuutta mahdollisimman laajalti.
 
Yhdistys tekee yhteistyötä mm. yksittäisten taiteilijoiden ja yhtyeiden sekä musiikkioppilaitosten, kuntien kulttuuritoimien ja seurakuntien musiikkityön kanssa.
 
Suomen ja Unkarin kulttuuriyhteistyön edistäminen on yhdistykselle tärkeää. Siksi yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Helsingissä sijaitsevan Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa.

Tervetuloa!